Persberichten, foto’s en recensies

 

Inhoud

 

24/3/2020     -     Recensie Arnhem Mondiaal in Arnhems Historisch Tijdschrift

9/10/2019     -     Bulletin Raad van Kerken Arnhem over website Arnhem Mondiaal

21/9/2019     -     Foto’s presentatie boek Arnhem Mondiaal (Marcel Bors, Mirjam Rudolpus)

19/9/2019     -     Welkomstwoord bij de presentatie van het boek Arnhem Mondiaal

1/9/2019       -     Persbericht publieksavond 30 jaar Doca en presentatie boek Arnhem Mondiaal

20/8/2019     -     Vooraankondiging presentatie boek Arnhem Mondiaal

17/5/2019     -     Foto inkijkexemplaar boek Arnhem Mondiaal

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Recensie Arnhem Mondiaal in Arnhems Historisch Tijdschrift

 

Op 24 maart 2020 verscheen het eerste nummer in het nieuwe jaar (40e jaargang) van het Arnhems Historisch Tijdschrift (AHT), het kwartaalblad van het Arnhems Historisch Genootschap Prodesse Conamur.

In dit maartnummer een 4 pagina’s tellende recensie van het in september uitgekomen boek Arnhem Mondiaal. De openingszin van deze boekbespreking: ‘Zelden kwam in Arnhem de Koude Oorlog zo dichtbij als in de winter van 1984. De Amerikaanse speelfilm The Day After, die de gevolgen toont van een nucleaire aanval op Kansas City – en daar bij vertoning de gemoederen hoog zou hebben doen oplaaien – werd hier in het Euro Cinema vertoond. De Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen (SAV) stelden een crisisteam samen om de bioscoopbezoekers op te vangen tijdens en na de film. In een leegstaande winkelruimte in het bioscoopcomplex werd een crisiscentrum ingericht. Er kwamen extra telefoonlijnen met het Centrum voor Maatschappelijk Werk. ‘Uiteindelijk blijkt het aantal bioscoopbezoekers dat een beroep doet op de faciliteiten beperkt te zijn’, schrijft Bruinvis in zijn in september 2019 verschenen Arnhem Mondiaal, ‘maar het initiatief illustreert wel het nog altijd aanwezige improvisatievermogen van de vredesgroepen in die jaren.’

 

Het Arnhems Historisch Tijdschrift is in losse verkoop verkrijgbaar bij de Arnhemse boekhandels Hijman Ongerijmd en Het Colofon.

 

_______________________________________________________________________________________________

 

 

40 jaar samenwerkende vredes- en ontwikkelingsorganisaties

Boek Arnhem Mondiaal voortaan als website te raadplegen

 

Op donderdagavond 19 september jl. werd door de Stichting Doca in De Molenplaats aan de Zijpendaalseweg het boek Arnhem Mondiaal gepresenteerd. Dit omvangrijke werk (circa 1.000 pagina’s en even zoveel illustraties) behandelt de samenwerking die vier decennia lang in onze stad plaatsvond tussen organisaties op het gebied van vrede, ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten en mondiale milieuvraagstukken.

Omdat het op papier uitbrengen van een boek met een dergelijke omvang te kostbaar zou worden, is een speciale website gebouwd waarop het boek te lezen is: www.arnhemmondiaal.nl.

 

Wanneer men deze website bezoekt, staat centraal de omslag van het boek. Wanneer dit plaatje wordt aangeklikt, slaat het boek open en kan men eenvoudig met een pijltje de bladzijden omslaan. De lezer kan er echter ook voor kiezen om het hele boek als pdf te downloaden en er op die manier kennis van te nemen. Voor beide varianten is een zoekfunctie beschikbaar. Links van de omslag van het boek staat een rijtje aan te klikken knoppen waaronder informatie over de auteur (Ed Bruinvis), de inleiding van het boek, reacties op het boek en fotomateriaal te zien zijn. Rechts van de omslag staat een rijtje knoppen waarmee men authentiek materiaal kan inzien van het voormalige Platform Arnhem Mondiaal: video-interviews met vredeswerkers, de Platformfilm uit 2014 en interessante links naar plaatselijke vredes- en ontwikkelingsorganisaties.

 

Uit: Bulletin Raad van Kerken Arnhem, oktober 2019

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Foto’s presentatie boek en website Arnhem Mondiaal op 19 september 2019 in De Molenplaats in Arnhem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Welkomstwoord bij de presentatie van het boek

Arnhem Mondiaal

 

(Arnhem, De Molenplaats, donderdag 19 september 2019)

 

 

Welkom, beste mensen, op deze toch wel bijzondere avond.

Bijzonder, omdat de maand september - tegen wil en dank - een herdenkingsmaand is geworden. Bij de inwoners van New York, maar ook ver daarbuiten natuurlijk, zullen de beelden van de twee passagiersvliegtuigen die zich op 9 september 2001 in de Twin Towers boorden, voor altijd op het netvlies blijven. Drieduizend mensen kwam daarbij om.

Voor de inwoners van Arnhem, maar ook ver daarbuiten, is de septembermaand de maand van de jaarlijkse Airborne-herdenking, de poging in 1944 van de Geallieerden om met een verrassingsaanval onder meer de Rijnbrug in handen te krijgen om zo het naziregime sneller op de knieën te dwingen. De aanval mislukte zoals u weet. Ook hierbij vielen, vriend en vijand bij elkaar opgeteld, drieduizend doden. Vijfenzeventig jaar geleden is dat inmiddels.

 

Maar september is, zou je kunnen zeggen, ook de maand van de hoop. Want sinds 1967 wordt jaarlijks in deze maand de Vredesweek gehouden. Al meer dan vijftig jaar dus. Een op het eerste oog tamelijk krachteloos initiatief afgezet tegen het geweld waar ik zo-even op duidde, maar niettemin een week waarin wereldwijd stilgestaan wordt bij de noodzaak van geweldloosheid. Een vorm van herdenken die aanhaakt bij de Internationale Dag van de Vrede op 21 september, in 1981 als zodanig uitgeroepen door de Verenigde Naties. En dat alles in de hoop dat bezinning op die dag en in die week leidt tot het besef dat er een betere wereld in het verschiet ligt als we dat maar met ons allen willen. En vreemd genoeg wíl iedereen dat ook, alleen lukt het niet zo best.

 

Voor ons kleine documentatiecentrum is de septembermaand, déze septembermaand althans, ook een bijzondere maand want we bestaan nu precies dertig jaar. En dat niet alleen, want de vier leden - Mirjam, Anne, Rita en ik - die in het najaar van 1989 besloten tot de oprichting van een klein, flexibel en actiegericht onderzoeksbureau, zijn nog altijd bij elkaar. Kom daar maar eens om tegenwoordig. Steeds meer huwelijken halen nog niet eens de helft.

 

Toen dit voorjaar de tekst van het boek Arnhem Mondiaal gereedkwam, waren het de bestuursleden van Doca die er bij mij - als uitvoerende kracht van de stichting - op aandrongen om het boek vooral in Arnhem te presenteren. Nu had het Vredespaleis in Den Haag ook belangstelling getoond voor het presenteren van het boek en op een dergelijke internationale plek en in aanwezigheid van de landelijke pers het boek lanceren, leek mij qua publiciteit efficiënter. Bovendien konden we daarna met ons groepje mooi naar het strand van Scheveningen om bij te komen van het evenement. Maar ik heb me, zoals gewoonlijk, door mijn bestuur laten overhalen en daarom sta ik hier voor u dit praatje te houden.

 

Wat gaan we doen vanavond?

In het persbericht dat u heeft ontvangen heeft u al iets van het programma kunnen lezen, maar nog niet in detail. Naast mij ziet u Stef Ketelaar. Stef is redactielid van het Arnhems Historisch Tijdschrift. Hij heeft de moed gehad om het boek te lezen nog vóór het op de website stond. En als u weet dat het boek, gelay-out en wel, een kleine duizend pagina’s telt, dan zal het u verbazen - mij wel in elk geval - dat hij er nog zo fris en vrolijk bij zit.

Het is de bedoeling dat hij mij zo meteen het vuur na aan de schenen legt over het hoe en waarom van het boek. En u als bezoeker van deze avond mag daar naar hartenlust aan meedoen.

 

Maar voor het zover is, verdient een tweede man in ons midden in de schijnwerpers te worden gezet. En dat is Frans Bernaerts van ControLuce, het Nijmeegse bedrijf in visuele communicatie. Hij is namelijk de bouwer van de website waarop u na vanavond ook zelf het boek kunt lezen. De leden van het voormalige Platform Arnhem Mondiaal onder u kennen Frans, want jaren geleden bouwde hij al de website van het Platform en produceerde hij bovendien de veertien video-interviews met Arnhemse vredesactivisten alsook de Platformfilm die in 2014 ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van dit samenwerkingsverband uitkwam.

 

Zo meteen dus eerst de lancering van de Arnhem Mondiaal-website met daarbij een korte toelichting op hoe je een en ander op deze site kunt vinden, daarna het tweegesprek tussen Stef en mij waarbij u mag inhaken.

Hoe lang dat gaat duren weet ik niet. We hebben dat met opzet opengelaten, maar tegen elf uur moeten we deze zaal toch wel verlaten hebben. Tijd om met en onder elkaar het glas te heffen zal er in elk geval zijn want dat is namelijk het tweede doel van deze avond.

 

Tot slot nog dit.

Voor mij ziet u een tafeltje met daarop een inkijkexemplaar van het Arnhem Mondiaal-boek. Ook dat is op aandringen van mijn bestuur gedaan, want het laten printen van het boek met zijn ruim duizend illustraties waarvan de meeste in kleur, was een kostbare zaak. Dus ik zou u vriendelijk doch met klem willen verzoeken om bij het doorbladeren er koffie, wijn, koekjes en andere kleverige versnaperingen verre van te houden. Bij het Gelders Archief had ik witte handschoentjes kunnen lenen, maar zover wilde ik vanavond toch niet gaan.

 

Rest mij u een prettige avond te wensen!

 

 

Ed Bruinvis

(Stichting Doca)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Persbericht

 

Stichting Doca 30 jaar en presentatie boek

‘Arnhem Mondiaal’

 

Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de Stichting Dokumentatiecentrum Arnhem (Doca) zal in de aanloop naar de Vredesweek 2019 een publieksavond worden gehouden.

 

Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdagavond 19 september a.s. in Molenplaats Sonsbeek (voorheen Bezoekerscentrum Sonsbeek) aan de Zypendaalseweg 24A te Arnhem.

De aanvang is 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur).

De toegang is gratis.

 

De bijeenkomst zal een tweeledig karakter dragen.

De avond wordt geopend met de presentatie van het boek Arnhem Mondiaal. Dit boek behandelt veertig jaar samenwerkende vredes- en ontwikkelingsorganisaties in Arnhem (1976-2016). Aangezien dit werk met een kleine duizend pagina’s te omvangrijk is om op papier uit te brengen, is in de afgelopen maanden een website gebouwd (www.arnhemmondiaal.nl) waarop het boek gelezen kan worden en tevens van commentaar kan worden voorzien.

 

In het boek komen de eerste gezamenlijke vredesinitiatieven in Arnhem aan bod, de aansluiting daarbij van milieu- en mensenrechtenorganisaties, het samen met de gemeente Arnhem ontwikkelde vredes- en ontwikkelingsbeleid en de uiteindelijke opheffing van het Platform Arnhem Mondiaal in 2016. Met ruim duizend illustraties is het boek zo leesbaar mogelijk gemaakt. De website met daarop het boek zal tijdens de bijeenkomst worden gelanceerd.

 

Het tweede deel van de avond zal het karakter van een reünie dragen. Arnhemmers die door de jaren heen actief zijn geweest in het plaatselijke vredes- en ontwikkelingswerk zullen elkaar weer eens ontmoeten en terug kunnen blikken op een gezamenlijk verleden en – wie weet – een blik vooruit kunnen werpen op mogelijk nieuwe vredesinitiatieven in onze stad.

 

Arnhem, 1 september 2019

Ed Bruinvis

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Vooraankondiging


Beste mensen,


In de aanloop naar de Vredesweek 2019 en vanwege het 30-jarig bestaan van de Stichting Doca dit najaar (www.doca.nl), zal op donderdagavond 19 september a.s. een publieksbijeenkomst worden gehouden in De Molenplaats (vh. Bezoekerscentrum Sonsbeek) aan de Zypendaalseweg 24 A te Arnhem.

Op deze avond zal tevens het boek Arnhem Mondiaal, 1976-2016, veertig jaar samenwerkende vredes- en ontwikkelingsorganisaties in Arnhem worden gepresenteerd.
Eenieder die zich betrokken voelt bij het Arnhemse vredes- en ontwikkelingswerk is welkom op deze avond.
Nadere bijzonderheden volgen nog.

Ed Bruinvis
(Stichting Doca)

Het is mogelijk dat we bij Doca niet over alle actuele e-mailadressen van genodigden beschikken. 'Zegt het voort!' luidt daarom ons motto.

 

_________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkijkexemplaar boek Arnhem Mondiaal